Vestbredden er ingen jødisk stat

Vestbredden er ingen jødisk stat

VG-lederen 27.02 roter med både jus og geografi, det samme gjør den utmerkede tegneren Roar Hagen.

VG kritiserer at Oslo kommune i ly av en juridisk betenkning vil boikotte varer produsert av israelske borgere på den okkuperte Vestbredden. De påstår at Oslo kommune vil boikotte Israel. Hagens plakat ramser opp land vi ikke boikotter før han avslutningsvis påstår at «Vi boikotter jødestaten». Begge tar grunnleggende feil, selv om man i Hagens tilfelle åpner for kunstnerisk frihet.


Det fins ingen jødestat på Vestbredden, selv om Donald Trump har akseptert at Israel kan annektere området. Så VG-lederen er i beste fall prematur. Boikott av israelske varer fra Vestbredden og boikott av Israel (eller diktaturer som nevnes) er to helt forskjellige temaer, som hverken juridisk eller faktisk berører hverandre. Derimot har israelsk propaganda blandet sammen dette i mange år. Sågar avviser Israel innreise for personer som aktivt vil boikotte handel med okkupert Vestbredden. Etter å ha lest VG fast siden Roma-OL sommeren 1960, har jeg aldri opplevd at VG så tydelig bøyer av for propaganda.

GENEVE-KONVENSJONENE BRYTES

Geneve-konvensjonene gjelder både i krig og krigslignende konflikter, herunder okkupasjon. De går detaljert inn på en okkupants rettigheter og plikter. Etter disse er det både forbudt å utnytte okkupert område kommersielt og flytte egen befolkning dit. Brudd på disse reglene regnes som krigsforbrytelse.

Det juridisk interessante er om det fins unntaksregler som fritar Israel for disse forbudene. Så langt har jeg ikke lest noen betenkning som hjemler Israels syn. Dette var da også bakgrunnen til at COOP krevde kartreferanser for produsentene før de importerte frukt og grønnsaker fra Israel. Om de nå har bøyd av for B. Netanyahus skjerpede politikk, vet jeg ikke. Dermed koker egentlig hele saken ned til dette: 

Skal Oslo kommune kritiseres for at de ikke vil begå heleri av varer som er del av en krigsforbrytelse? 

Jeg mener at kommunen her opptrer både eksemplarisk og i tråd med Norges folkerettslige plikt. At Regjeringen og andre kommuner ikke er så nøye på denne forpliktelsen, er adskillig mer alvorlig.

ISRAEL I SÆRSTILLING?
Å sammenligne boikott av Vestbredden med at vi ikke boikotter diktaturer rundt omkring, er irrelevant, siden vi her ikke snakker om statens område. Når det gjelder okkuperte områder, kan jeg nevne at vi fortsatt boikotter Krim, selv etter at halvøya er annektert. I skrivende stund er det boikott eller andre handelsrestriksjoner mot 27 land og stridende grupper rundt omkring i verden, inkludert Russland og Nord-Korea, siden Hagen eksemplifiserer dem.

Særstillingen Israel befinner seg i, er at de i 70 år har begått overgrep uten at det får noen konsekvenser. Disse overgrepene er også en stor jødisk minoritet i Israel mot. Men disse blir sjelden lyttet til av vestlige media og politikere.


****


Om skribenten

Jeg har tidligere arbeidet som major i FN-styrkene i Libanon. Vestbredden og/eller Gaza har jeg besøkt et tosifret antall ganger, både den gang og seinere som journalist. Allerede i 1987 tok jeg opp folkerettsbrudd i området internt i FN-systemet. FN-styrkene måtte etter min mening opprette sak på både israelske og arabiske krigsforbrytelser i området, rapportere dette tjenestevei til overordnet organ (Sikkerhetsrådet). Disse kunne så ta opp sakene med den aktuelle part for disiplinær eller strafferettslig forføyning. Det ville etter min mening beskytte både jøder, palestinere, libanesere og andre i området. For de involverte makter, ville det også trolig være mindre belastende å innføre en form for disiplin i de væpnede styrker, enn å bli kritisert for krigsforbrytelser i FN-systemet.


Jeg vant ikke fram med mitt syn, konflikten toppet seg da jeg hevdet at jeg ikke ville akseptere knebling tjenestevei. Da ble jeg oppsagt for ordrenekt. I den påfølgende rettssaken hevdet Staten og vant fram med at rapporter om krigsforbrytelser ikke skulle kunne fremmes tjenestevi i FN-systemet, fordi (sitat dommen) "det kunne støte den ene eller annen part,"


Jeg mente tvertimot at det brøt nøytralitetsprinsippet å feie slike handlinger under teppet, det mente jeg ville bryte hensynet til ofrene, og tvert i mot stille systemet på forbryterens side.


I etterkant av saken, har både norske myndigheter og FN justert sine rutiner. Nå ligger forholdene bedre til rette for å håndtere overgrep på en ansvarliggjørende måte. Men det hjalp hverken meg eller de nåværende pensjonsutbetalingene mine. Om jeg angrer? Slett ikke, men i dag hadde jeg kanskje håndtert saken smartere og prøvd å søke støtte for mitt syn. Forøvrig fikk jeg meget sterk støtte i etterkant av Røde Kors-presidenten, som sågar var admiral. Han gjorde nederlaget lettere for meg å bære.


Kilder:
https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/naKjJm/oslo-b...


https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/lAmdWo/oslo-k...


https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/E...

https://stigmavakta.no/b/-on-the-need-to-avoid-one...