...

 

MEDIEMOBBEN

All makt, også mediemakt, korrumperes om den ikke møtes med motmakt.

Desverre slipper redaksjonene unna overgrep, simpelthen fordi ofrene ikke orker å ta opp kampen mot en overmakt som setter premissene selv. Noe er fundamentalt galt i norsk presse når de som er æret med omtale, er mindre redd for avsløringen enn det som faktisk skrives. Det publiserte produkt kan ofte være dratt ut i det perverterte.

Flere kilder, blant dem Stopp Jobb Mobben, hevder at mobbing koster samfunnet flere titall milliarder kroner. I tillegg er unge og voksne mobbeofre overrepresentert på selvmordsstatistikkene. Om brutale mobbeteknikker sa Kreditkassens tidligere bedriftslege Bjørnar Brændeland dette: "Graver du etter møkk, finner du møkk, hos alle. Men det sier ingenting om hvem personen virkelig er."

Menigmanns mobbing på sosiale medier blekner når mediegigantenes redaksjoner værer blod. Folk er ødelagt, både der mediene har tatt feil og der de har hatt rett. Dette er det motsatte av presseplakatenes budskap, som understreker at folk skal beskyttes mot maktovergrep fra den mektiges side, formodentlig også når den mektige er et mektig mediehus.

Hvorfor satser jeg ikke på politikk nå når jeg har blitt pensjonist? Nei, fri og bevaremegvel, om jeg  vil utsette mine nærmeste, et parti eller meg selv for å få et levd liv, med opp- og nedturer, brettet ut av notoriske mediemobbere.

Terje Marøy  /  Stigmavakta

 

 


  • Mobbeteknikker i VG-sporten (VG mobbet ikke sitt offer denne gangen, fordi trakasseringen ble avblåst etter få dager. Men de benyttet velkjente mobbeteknikker, som er beskrevet her).

Erik Tysse - et justismord

Her vil det komme en artikkel om hvorfor dopingdommen mot Erik Tysse er et åpenbart justismord, om jeg får tid og krefter. Dagbladet krever dopingssaker i det sivile rettsapparatet. Mulig det, men som lekdommer gjennom åtte år er jeg nokså trygg på at han der ville blitt blankt frifunnet

Terje Marøy

 

 

...