Logo

Stortinget, regjeringen, staten, fylkeskommunen, kommunen - og alle deres folkevalgte og ansatte - er folkets tjenere, ikke deres herskere.

 

***

Vitnesbyrd fra de eldste med Duchenne Muskeldystrofi i Norge.

Les mer

 

Les meir

 

Les mer

 

Regjeringens skroting av særfradraget vil koste funksjonshindra arbeidstakere 10-50.000 kroner per år.

Les mer

 

Erna Solberg vil likestille funksjonshindra med fridomsverktyet BPA. Høgreordførarane i Vestregionen vil i staden isolere dei.

Les meir

 

Etter meir enn 30 års trenering, er det von om at skadde veteranar skal få erstatning. Saka syner embetsstanden på sitt verste.

Les meir

 

Måten vi behandler minoriteter på, viser grad av sivilisasjon i det norske samfunnet. Utestengelse av funksjonshindra er i prinsipp det samme som å utestenge fargede. Da ville man kalt det rasisme.

Les mer

 

- Lov i eine handa, spytt i andre, og sjå kva det er mest av, seier nordlendingen. Regjeringa har brote regjeringspartias lovnad om at funksjonshindra skal ha individuell rett til sjølvstyrt/borgarstyrt/brukarstyrt personleg assistanse (BPA). Samhandlingsreforma kan bli ei ulukke for funksjonshindra.

Les meir

 

Om BPA- og Særfrådragshøyringane, som syner at mange høyringsinstansar ikkje skjønar kva dei uttalar seg om.

Les meir

 

Sjølv om utvisinga av Laila Navrud har lovleg heimel, bryt vedtaket fleire rettsreglar som står over utlendingslova med forskrifter.

Les meir

 

Utradisjonell fornuftstenking kan løse mange av de utfordringene stat og kommune står overrfor, når også funksjonshindra skal får samme rettsgoder som andre tar for gitt.
Les mer

Om styremaktene si ansvarsfråskriving.

Les meir


Krig skader folk. Norge har aldri klart å håndtere skadde krigsveteraner på en verdig måte.

Les mer

 

Ree kommune har plassert 13 år unge Frida Hallberg på institusjon. Dermed bryter de barnekonvensjonens regler om at barn skal bo i familien.

Status: Saken ble løst 5. mai 2010, men prinsippene i den gjelder flere mennesker i andre kommuner.

Les mer