...

Rettssikkerhet har den som har ressurser til å kjempe for sin rett. For oss andre kan den være så som så.

***  

 


  • Oddmund Harsvik: Hanen galer hele tiden

Vi står alltid klar til å hakke på de andre.

Les mer

 

  •  Politifolk er menneske, menneske gjer feil.

Debatt om Oslo- og Utøya-terroren i Dagsavisen, sjå og leiar 19.august 2011.

Les meir

 

  • Barnas beste ...

Advokat Brynjulf Risnes innleder om EMDs dom mot Norge. Stigmavakta kommenterer.

Les mer 

  • Religiøse symboler kan gi større åpenhet

Blir rettssikkerheten bedre om folk skjuler sin identitet?

Les mer

  • Ulovleg overvaking trugar vanlege folk

Les meir

  • Meir tvil i Treholt-saka

Om pengebeviset er forfalska, fell heile domen.

Les meir

  • Regjeringa kvitvaska eit menneskerettsbrot

Det var rett å gi Laila Navrud opphald i Noreg. Men å grunngje dette med ei varsla regelendring, blir å kvitvaske UNEs grove menneskerettsbrot mot eit lite barn.

 Les meir

  • Uhøyrt av Per Sandberg, men ... ?

Leiaren av Stortingets justiskomite skal sjølvsagt ikkje overta praktisk arbeid som skal utførast av Regjeringa og politiet. Men kva val har Regjeringa git han?

Les meir
  •  Domstolene hvitvasket alvorlige lovbrudd

Oljenæringen dumpet døde og alvorlig syke mennesker med aksept fra norske myndigheter. Lovens krav om granskning ble suverent satt til side. Stigmavakta viser nedenfor en bit av hvordan ansvar for skader kan pulveriseres. Andre har alltid skylda

Les mer

  • Torpedert av Lindorff

Rett er samsvar mellom handling og konsekvens. Det glemmer domstolene når de tillater at hus går på tvangsausjon for 1319 kroner pluss omkostninger.

Les mer

...