...

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finanstilsynet ønsker dyrere pensjon for kvinner

Av Terje Marøy

 

DET ER UNDERLIG, ...
... men ikke uventet å se økonomers nærmest maniske fokus på økt lønnsomhet. Denne gang er det Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen som argumenterer for et påskudd til å gjøre pensjoner dyrere for en gruppe. Kvinner lever statistisk lenger enn menn, og bør etter hans mening derfor betale mer i penbsjon. Sjelden ser vi imidlertid argumenter for å gjøre pensjonene billigere for grupper med forventet kort levealder.

Opprinnelig var forsikringstanken at mennesker skulle kunne sikre seg mot det uventede, uavhengig av hvem det rammet. I min ungdom var det aldri snakk om å regne på særskilt individuell ukjent risiko. De som dør seint får mindre igjen for livs- og ulykkesforsikringer enn de som dør tidlig. Motsatt med pensjoner, ting utjevner seg. En kommentator i vg.no tar med ulønnede omsorgsoppgaver, der kvinner tradisjonelt tar størst ansvar. Det sparer samfunnet for enorme utgifter, og dette har hemmet deres pensjonsutvikling, men akkurat det er ikke tema her.

 

Hvis man tenker seg ...

... et absurd  system der den enkeltes sannsynlige levealder skal slå ut på forsikringsbetalingen, må man jo dra dette helt ut. Blant yrkesaktive kvinner og menn fins en lang rekke diagnoser som reduserer levetiden. Likeså fins det genetiske egenskaper innen hver familie som gir forventet lang eller kort levealder. Forventninger om slik forkortet levetid burde altså gi rabatt. Selv er jeg inne i mine aller siste leveår hvis slektsforventningen skulle slå til. Da får jeg aldri ut pensjonen min, men jeg har intet imot at den subsidierer lavere pensjon for kvinner.

I min omgangskrets fins yrkesaktive funksjonshindra som vil sette verdensrekord i levealder for sin diagnosegruppe om de i hele tatt lever til pensjonsalder. De burde etter Finanstilsynets tenkning hatt pensjonspremie nær null.

Storrøykere burde vel også fått rabatt.

 

Ett særlig ...

problem med ulik pensjonspremie er at dette kan påvirke virksomhetenes rekrutteringspolicy. Det vil virkelig kunne ramme verdiskapningen i samfunnet. For kjønnslikestillingen vil forslaget være et tilbakeskritt.

I andre enn økonomiske sammenhenger blir individualiserering av statistikk kalt rasisme og annen styggedom. At kvinner generelt lever lengre enn menn, sier ingenting om at den enkelte kvinne som betaler for pensjonen gjør det.

Er det virkelig så vanskelig for forsikringsnæringen og embetsverket å tenke seg like pensjonsvilkår for alle. Som i andre forhold i livet, noen ganger vinner man, andre ganger taper man. Slik er livet. Bare døden er absolutt lik for alle, men den er da også gratis.

***

 

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no