...

04 desember 2012

Staten tapte - Norge vant

Søsknene Fozia og Johangir Abbas Butt skulle utvises fra landet på grunn av en feil deres mor hadde gjort. De gikk i kirkeasyl og anket avgjørelsen inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som dømte i deres favør 4. desember.

Hele dommen kan leses her

 

Av Terje Marøy  Stigmavakta

 

Søsknene Fozia og Jahangir Abbas Butt kom til Norge sammen med moren i 1989. Da var de tre og fire år gamle. Oppholdet ble avbrutt av en periode på vel tre år i Pakistan på 1990-tallet. Etter det kom de tilbake til Norge, hvor de har bodd sammenhengende siden.

Mora gikk i dekning i 2001 og ble utvist i 2005. Hun døde høsten 2007. Barna har blitt værende i Norge.

Faksimile osloby.no 8.oktober 2007

Søskenparet Fozia (22) og Abbas (21) har bodd i Norge i 15 år, men er nektet videre opphold. Moren, som nå er død, holdt barna ulovlig i Pakistan i nesten fire år på 90-tallet, er årsaken.

FOTO: MARTE CHRISTENSEN

(Barna er for lengst voksne, nå 26 og 27 år gamle (min tilf.))


Bare norsk

Barna snakker ikke urdu, og har hele sin omgangskrets i Norge. Oslo tingrett prøvde deres sak og ga dem oppholdstillatelse, en avgjørelse som seinere ble omgjort av lagmannsretten og stadfestet av Høyesteretts ankeutvalg. Søsknene gikk da i kirkeasyl og anket saken inn for EMD.

Der falt avgjørelsen i dag. Søsknene fikk medhold. Staten ble dømt for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMKs) artikkel 8, om rett til privat- og familieliv. Staten ble også dømt til å betale søsknene Butt oppreisning og saksomkostninger.

Dommen medfører at de nå kan bo i sitt hjemland Norge uten frykt resten av livet.

Retten til respekt ...

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

 

NORGE vant
Selv om Staten tapte, har Norge vunnet. Norge har blitt en tryggere plass å bo for de mest utsatte, barn som skal utvises til en uviss skjebne.

 Stor takk til advokat Arild Humlen ...

... som har gjort Norge til et bedre sted å være.

 

Stigmavakta har mange ganger advart mot at barn blir uskyldige brikker i foreldrenes valg. Dommen slår fast at barn vokser inn i sine egne separate rettigheter. De kan ikke kollektivt straffes for foreldrenes synder, i dette tilfellet en mors uriktige forklaring.

Dagens hjerterå praksis vil måtte justeres etter dommen.

Trolig kunne barna også vunnet fram med en klage etter barnekonvensjonen også, men dom etter hovedkonvensjonen EMK er trolig enda bedre. Det viktigste er prinsippet:

Barn er ikke foreldrenes vedheng, men selvstendige individer, beskyttet av et sett menneskerettigheter som skal gjelde all.

***

...


Terje Marøy
Ansvarlig redaktør

Stigmavakta
Ellingsrudlia 27
1400 Ski

Tlf: 917 02 481
E-post: tema@online.no